Published:Updated:

பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் ... பாதிப்புகள், தீர்வுகள்!

பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம்
பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம்

பருமன், முகத்தில் ரோம வளர்ச்சி, முறைதவறும் பீரியட்ஸ், கருத்தரிப்பதில் சிக்கல்...

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு