Published:Updated:

கர்ப்பச் சர்க்கரை எனும் எச்சரிக்கை மணி!

கர்ப்பச் சர்க்கரை எனும் எச்சரிக்கை மணி!
கர்ப்பச் சர்க்கரை எனும் எச்சரிக்கை மணி!

கர்ப்பகாலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நீரிழிவை ‘கர்ப்பச் சர்க்கரை’ என்கிறோம். இன்று கருத்தரிக்கும் பெண்களிடம் ‘கர்ப்பச் சர்க்கரை இருக்கிறதா?

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு