Published:Updated:

இரு அமெரிக்கர்களுக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு!

இரு அமெரிக்கர்களுக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு!
இரு அமெரிக்கர்களுக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு!
இரு அமெரிக்கர்களுக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு!

ஸ்டாக்ஹோம்: 2012 ம் ஆண்டின் வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவை  சேர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் ராபர்ட்லெப்கோவிஸ், பிரையன் கோபில்கா ஆகிய இருவருக்கும்  வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக,நோபல் பரிசு தேர்வுக் குழுவின்  செயலர் நார்மன் இன்று அறிவித்தார்.

பரிசு தொகையான 6.35 கோடி ரூபாயும் இருவருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் என  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.