Published:Updated:

மூன்றாம் கரத்தின் முடிவு!

‘‘அமெரிக்காவும் மேற்குலகும் நமக்கு எதிரானவை. அவர்களுக்கும் நமக்குமான போர் இரு நாகரிகங்களுக்கு இடையிலான போர்.

அல் பாக்தாதி
அல் பாக்தாதி