Published:Updated:

ஒரு நாடு ஒரு செய்தி - ஆப்பிரிக்கா

சுட்டி விகடன் டீம்

ஆப்பிரிக்காவின் மையக் கிழக்கு நாடுகளில் அதிக மக்கள்தொகைகொண்ட நாடு எகிப்து.

ஆப்பிரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா