Published:Updated:

ஸ்மார்ட் சிட்டியாகும் ஹெரிடேஜ் சிட்டி... மதுரை மாறுதுங்கோ!

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் மதுரையை ஸ்மார்ட் நகரமாக ஆக்கும் பணிகள்

 • 1/24

  சாலை விரிவாக்கத்திற்காக வைகை ஆற்றில் சாலை அமைக்கும் பணி

 • 2/24

  வைகை ஆற்றில் சாலை அமைக்கும் பணி

 • 3/24

  வைகை ஆற்றில் சாலை அமைக்கும் பணி

 • 4/24

  வைகை ஆற்றில் சாலை அமைக்கும் பணி

 • 5/24

  வைகை ஆற்றில் சாலை அமைக்கும் பணி

 • 6/24

  வைகை மண்டபத்தை சீரமைக்கும் பணிகள்

 • 7/24

  வைகை மண்டபத்தை சீரமைக்கும் பணிகள்

 • 8/24

  மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே கோயிலுக்கான மூன்றடுக்கு பார்க்கிங் கட்டும் பணி

 • 9/24

  மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே கோயிலுக்கான மூன்றடுக்கு பார்க்கிங் கட்டும் பணி

 • 10/24

  வைகை ஆற்றின் நடுவே டேம் கட்டும் பணிகள்

 • 11/24

  வைகை ஆற்றின் நடுவே டேம் கட்டும் பணிகள்

 • 12/24

  வைகை ஆற்றின் நடுவே டேம் கட்டும் பணிகள்

 • 13/24
 • 14/24

  காளவாசல் மேம்பாலப் பணி

 • 15/24

  காளவாசல் மேம்பாலப் பணி

 • 16/24

  காளவாசல் மேம்பாலப் பணி

 • 17/24

  காளவாசல் மேம்பாலப் பணி

 • 18/24

  பெரியார் பேருந்து நிலையப் பணிகள்

 • 19/24

  பெரியார் பேருந்து நிலையப் பணிகள்

 • 20/24

  பெரியார் பேருந்து நிலையப் பணிகள்

 • 21/24

  பெரியார் பேருந்து நிலையப் பணிகள்

 • 22/24

  மதுரை நத்தம் சாலை மேம்பாலப் பணி

 • 23/24

  மதுரை நத்தம் சாலை மேம்பாலப் பணி

 • 24/24

  மதுரை நத்தம் சாலை மேம்பாலப் பணி