Published:Updated:

புதுச்சேரி சேலியமேடு அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள், பனை மற்றும் தென்னை ஓலைகளால் உருவாக்கிய கைவினை பொருட்களின் கண்காட்சி!

விகடன் விமர்சனக்குழு

Handicrafts Exhibition of students in Puducherry

 • 1/30
 • 2/30
 • 3/30
 • 4/30
 • 5/30
 • 6/30
 • 7/30
 • 8/30
 • 9/30
 • 10/30
 • 11/30
 • 12/30
 • 13/30
 • 14/30
 • 15/30
 • 16/30
 • 17/30
 • 18/30
 • 19/30
 • 20/30
 • 21/30
 • 22/30
 • 23/30
 • 24/30
 • 25/30
 • 26/30
 • 27/30
 • 28/30
 • 29/30
 • 30/30