Published:Updated:

திண்டுக்கல், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இயற்கை எழில் மிகு பரப்பலாறு அணை... சிறப்புப் புகைப்படத் தொகுப்பு

விகடன் விமர்சனக்குழு

Parappalaru dam

 • 1/43
 • 2/43
 • 3/43
 • 4/43
 • 5/43
 • 6/43
 • 7/43
 • 8/43
 • 9/43
 • 10/43
 • 11/43
 • 12/43
 • 13/43
 • 14/43
 • 15/43
 • 16/43
 • 17/43
 • 18/43
 • 19/43
 • 20/43
 • 21/43
 • 22/43
 • 23/43
 • 24/43
 • 25/43
 • 26/43
 • 27/43
 • 28/43
 • 29/43
 • 30/43
 • 31/43
 • 32/43
 • 33/43
 • 34/43
 • 35/43
 • 36/43
 • 37/43
 • 38/43
 • 39/43
 • 40/43
 • 41/43
 • 42/43
 • 43/43