Published:Updated:

உலகின் மோசமான ஏர்லைன் பட்டியலில் ஏர் இந்தியா மூன்றாமிடம்!!

உலகின் மோசமான ஏர்லைன் பட்டியலில் ஏர் இந்தியா மூன்றாமிடம்!!
உலகின் மோசமான ஏர்லைன் பட்டியலில் ஏர் இந்தியா மூன்றாமிடம்!!
உலகின் மோசமான ஏர்லைன் பட்டியலில் ஏர் இந்தியா மூன்றாமிடம்!!

உலகின் மோசமான விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் பட்டியலில், மத்திய அரசின் 'ஏர் இந்தியா' நிறுவனம் மூன்றாம் இடத்தை வகித்துள்ளது.

உலக அளவில் விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனங்களைக் கண்காணிக்கும் வலைத்தளம் (JACDEC - Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre), பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகள் அடிப்படையில் டாப் 60 விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனங்களைப் பட்டியல் இட்டுள்ளது.

அதில், மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான ஏர் இந்தியா நிறுவனம் 58-வது இடத்தையே வகித்துள்ளது.

உலகின் பாதுகாப்பான விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனங்களில் ஃபின் ஏர் (Finnair) முதலிடம் பெற்றுள்ளது. ஏர் நியூஸிலாந்து, கேத்தி பசிபிக் மறும் எமிரேட்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களை வகிக்கின்றன.