Published:Updated:

புதிய உச்சத்தை எட்டியது மும்பை பங்குச் சந்தை!

விகடன் விமர்சனக்குழு
புதிய உச்சத்தை எட்டியது மும்பை பங்குச் சந்தை!
புதிய உச்சத்தை எட்டியது மும்பை பங்குச் சந்தை!
புதிய உச்சத்தை எட்டியது மும்பை பங்குச் சந்தை!

மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

சென்செக்ஸ் 210 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,230 புள்ளிகளாக வர்த்தகம் ஆகிறது.

தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 50 புள்ளிகள் உயர்ந்து 7,542 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் ஆகிறது.