Published:Updated:

தேசத்தை காக்க ஆள் சேர்ப்பு முகாம்; கோவையில் குவிந்த இளைஞர்கள்: படம்: தி.விஜய்

கோவையில், இராணுவத்திற்கான ஆள் சேர்ப்பு முகாமில் முதற்கட்ட உடற்தகுதி தேர்வுக்கு கலந்துகொள்ள வந்த இளைஞர்கள்...

 • 1/34
 • 2/34
 • 3/34
 • 4/34
 • 5/34
 • 6/34
 • 7/34
 • 8/34
 • 9/34
 • 10/34
 • 11/34
 • 12/34
 • 13/34
 • 14/34
 • 15/34
 • 16/34
 • 17/34
 • 18/34
 • 19/34
 • 20/34
 • 21/34
 • 22/34
 • 23/34
 • 24/34
 • 25/34
 • 26/34
 • 27/34
 • 28/34
 • 29/34
 • 30/34
 • 31/34
 • 32/34
 • 33/34
 • 34/34