Published:Updated:

உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் எதிர்ப்புதினம்... ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற மனிதச்சங்கிலி போராட்டம்... #NewsInPhotos தொகுப்பு & வடிவமைப்பு - க.குமரகுரு

விகடன் விமர்சனக்குழு

உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் எதிர்ப்புதினம்... ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற மனிதச்சங்கிலி போராட்டம்... #NewsInPhotos

 • 1/17
 • 2/17
 • 3/17
 • 4/17
 • 5/17
 • 6/17
 • 7/17
 • 8/17
 • 9/17
 • 10/17
 • 11/17
 • 12/17
 • 13/17
 • 14/17
 • 15/17
 • 16/17
 • 17/17