Published:Updated:

மகாத்மா காந்தி நினைவு தினம்... கின்னஸ் சாதனை முயற்சியில் பள்ளி மாணவர்கள்... #NewsInPhotos தொகுப்பு & வடிவமைப்பு - க.குமரகுரு

க.குமரகுரு

மகாத்மா காந்தி நினைவு தினம்... கின்னஸ் சாதனை முயற்சியில் பள்ளி மாணவர்கள்... #NewsInPhotos

 • 1/25
 • 2/25
 • 3/25
 • 4/25
 • 5/25
 • 6/25
 • 7/25
 • 8/25
 • 9/25
 • 10/25
 • 11/25
 • 12/25
 • 13/25
 • 14/25
 • 15/25
 • 16/25
 • 17/25
 • 18/25
 • 19/25
 • 20/25
 • 21/25
 • 22/25
 • 23/25
 • 24/25
 • 25/25