Published:Updated:

பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட தமிழக ஆளுநர்... இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 24வது தமிழ்நாடு மாநில மாநாடு... #NewsInPhotos தொகுப்பு & வடிவமைப்பு - க.குமரகுரு

பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட தமிழக ஆளுநர்... இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 24வது தமிழ்நாடு மாநில மாநாடு... #NewsInPhotos

 • 1/20
 • 2/20
 • 3/20
 • 4/20
 • 5/20
 • 6/20
 • 7/20
 • 8/20
 • 9/20
 • 10/20
 • 11/20
 • 12/20
 • 13/20
 • 14/20
 • 15/20
 • 16/20
 • 17/20
 • 18/20
 • 19/20
 • 20/20