Published:Updated:

இன்பாக்ஸ்

புனேவைச் சேர்ந்த ஒன்பது வயதேயான பிரதீக், சமீபத்தில் உலகின் உயரமான சிகரங்களில் ஒன்றான கிளிமாஞ்சாரோவில் ஏறி சாதனை படைத்திருக்கிறார்.

Pune
Pune