Published:Updated:

காஷ்மீர் பிரிப்பு விவகாரம்... - இது இன்னொரு கோணம்!

`காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் முடிவு சரியா... தவறா, அரசு அத்துமீறியிருக்கிறதா, சட்டத்துக்கு உட்பட்டுதான் செயல்பட்டதா, இனி காஷ்மீர் ஒளிருமா... எரியுமா?’ இப்படி, பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை காண வேண்டியிருக்கிறது.

காஷ்மீர்
காஷ்மீர்