Published:Updated:

The Imperfect Show: Russia-வை ஓடவிட்டதா Ukraine ராணுவம்!|Comment Show

The Imperfect Show 18.09.22

*OPS & EPS யாருக்கு எதிர்காலம்!? * விமான நிலைய செக்யூரிட்டிகள்: இனி தனியார் மையத்திலிருந்து நியமனமா?* தமிழகத்தில் முதியவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லையா?* Azerbaijan-Armenia border conflict!

The Imperfect Show: Russia-வை ஓடவிட்டதா Ukraine ராணுவம்!|Comment Show

*OPS & EPS யாருக்கு எதிர்காலம்!? * விமான நிலைய செக்யூரிட்டிகள்: இனி தனியார் மையத்திலிருந்து நியமனமா?* தமிழகத்தில் முதியவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லையா?* Azerbaijan-Armenia border conflict!

Published:Updated:
The Imperfect Show 18.09.22