Published:Updated:

Who is my Favourite Election Candidate & Why ? Episode 2 | Election Fever

விகடன் விமர்சனக்குழு

இன்றைய இளைஞர்கள் அரசியல் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் ? அரசியல் கட்சிகளில் சேர தயாராக இருக்கிறார்களா ? தென் மாவட்ட மாணவர்களுடன் ஒரு சந்திப்பு Subscribe https://goo.gl/1U8hGV Full Election coverage - http://www.vikatan.com/election https://twitter.com/#!/Vikatan https://www.facebook.com/Vikatanweb https://soundcloud.com/vikatan http://www.vikatan.com