Published:Updated:

தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு ஜரூராக தயாராகும் யாகசாலை!

உலக பிரசித்தி பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலில் பிப்ரவரி 5-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு, யாகசாலை அமைக்கு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

 • 1/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 2/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 3/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 4/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 5/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 6/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 7/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 8/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 9/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 10/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை

 • 11/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 12/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 13/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 14/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 15/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 16/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 17/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 18/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 19/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 20/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 21/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 22/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 23/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 24/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 25/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 26/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 27/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 28/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 29/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 30/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 31/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 32/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 33/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 34/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 35/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 36/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 37/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 38/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 39/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 40/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

 • 41/41

  பெரிய கோவில் குடமுழுக்கிற்காக தயாராகும் யாகசாலை.

பின் செல்ல