Published:Updated:

விமான சேவைக்குத் தயாராகும் கோவை விமான நிலையம்... ஒரு மினி போட்டோ டூர்! #SpotVisit

கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம் ( தி.விஜய் )

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளில் சில தளர்வுகளையடுத்து நாளை மீண்டும் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் துவங்குகின்றன. இதற்காக, தனிமனித இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படவேண்டிய பாதுகாப்பு குறியீடுகளுடன் தயாராகி வரும் கோவை விமான நிலையம்.

கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
கோவை விமான நிலையம்
அடுத்த கட்டுரைக்கு