Published:Updated:

``கல்யாணம் மட்டுமே வாழ்க்கையில்லை; Lifeல அது ஒரு பகுதி... அவ்ளோதான்!" - Bina Boaz | #தனியொருத்தி

''கல்யாணம் மட்டுமே வாழ்க்கையில்லை. Lifeல அது ஒரு பகுதி... அவ்ளோதான்! -Bina Boaz | #தனியொருத்தி