இரண்டாவது குழந்தை... வேண்டுமா... வேண்டாமா? உங்கள் மனசு என்ன சொல்கிறது? பெற்றோர்களுக்கு ஒரு சர்வே

முதல் மற்றும் இரண்டாம் குழந்தையுடன் பெற்றோர்

ரு குழந்தை இருக்கும் நிலையில், 'ஒரு குழந்தை மட்டும் போதுமே... இரண்டாவது குழந்தை வேண்டுமா வேண்டாமா?' என்று முடிவெடுக்க முடியாத தவிப்புடன் இருக்கம் பெற்றோர்களா நீங்கள்..? அப்படியெனில் இந்த சர்வே உங்களுக்குத்தான். கேள்விகளே உங்களுக்கு ஒரு சுயபரிசீலனை தரும்..! 

 

 

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!