வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 11:28 (03/03/2017)

கடைசி தொடர்பு:11:28 (03/03/2017)

உங்கள் மனைவியின் ஆதர்ச கணவரா நீங்கள்?! மினிடெஸ்ட் #CelebrateWomen

கணவர் மனைவி

'ங்கள் மனைவிக்கு நீங்கள் எந்தளவுக்கு முக்கியம்?' என்று கேட்டால், 'எந்தளவுக்கா..? இது என்ன கேள்வி..? அவளுக்கு எல்லாமே நான்தான்' என்பார்கள் பல ஆண்கள். அப்படிப்பட்ட மனைவி மீது நீங்கள் எந்தளவுக்கு அன்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அக்கறை கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதைச் சோதனை செய்துகொள்வதற்கான மினி டெஸ்ட் இது. கேள்விகள் அனைத்தும் உங்கள் செயல்பாடுகள் பற்றியதுதான். விடை மூலம், உங்கள் மனைவிக்கு எந்தளவுக்கு நீங்கள் ஆதர்ச கணவர் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

{{list.dataservice.quizDetails.title}}

{{list.dataservice.quizDetails.description}}

அனைத்திற்கும் பதில் அளிக்கவும் !

{{ quiz.activeQuestion+1 }}. {{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].text}}

{{ (quiz.seleted_status)?'சரியான பதில்':'தவறான பதில்'; }}

பதில்: {{ quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].possibilities[quiz.ans_index].answer }}

குறிப்பு

{{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].possibilities[quiz.selected_index].additional_text}}

{{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].additional_text}}

Result: {{(results.quizMetrics.resultDetails.mark_based_quiz.total_mark/10)*100 | number : 0 }}%

{{results.quizMetrics.resultDetails.text}}

{{results.quizMetrics.resultDetails.description}}

 

 

 

- கு.ஆனந்தராஜ்