மிகத் துல்லியமான உலக வரைபடம் பார்த்திருக்கீங்களா?

நம் பள்ளிகளில், உலக வரைபடம் பார்த்திருப்போம். அதில், அன்டார்டிகா மற்றும் கிரீன்லாந்து பெரியதாகவும், ஆப்ரிக்கா சற்று சிறியதாகவும் இருக்கும். ஆனால், உண்மையில், இந்த இடங்களின் அளவு நாம் பொதுவாக பார்க்கும் உலக வரைபடத்தில் இருப்பதை விட வித்தியாசமாக இருக்கும்.

'ஆத்தோகிராஃப் உலக வரைபடம்' என்ற புது வகையிலான வரைபடம், இந்த விஷயத்தை தீர்த்து, உலக வரைபடத்தின் சரியான அளவை காட்டும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஹஜிமே நருகவா என்ற ஐப்பானியரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வரைபடம், உலகத்தை அதன் சரியான அளவோடு காட்டுகிறது. இதனால், நாம் வழக்கமாக பார்க்கும் உலக வரைபடத்தை விட இது சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது.
 

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!