FA பக்கங்கள்
Published:Updated:

உறுதி மொழி!

உறுதி மொழி!

லகம் போற்றும் உன்னதத் தலைவர் விவேகானந்தர் அளித்த உத்வேக வரிகள்; ஒவ்வொன்றும் வாழ்வில்  பின்பற்ற வேண்டிய வெற்றிக்கான படிக்கட்டுகள்!

உறுதி மொழி!
உறுதி மொழி!