Published:Updated:

ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!

ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!

வாசகர்களே... மொபைல் அல்லது டிஜிட்டல் கேமரா மூலம் நீங்கள் 'க்ளிக்’கிய பளிச் விஷ§வல்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.  படத்தின் சூழல் மற்றும் இடத்தையும் மறக்காமல் குறிப்பிடுங்கள். தேர்வாகும் படத்துக்குப் பரிசு நிச்சயம்!

 (குறிப்பு: நீங்கள் அனுப்பும் படங்களைத் திருப்பி அனுப்ப இயலாது!)

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

'ஸ்மைல் ப்ளீஸ் (கோவை)
ஆனந்த விகடன்,
757, அண்ணா சாலை, சென்னை-2.’
இ-மெயில் :kovai@vikatan.com

ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ங்ணா!
##~##
அடுத்த கட்டுரைக்கு