Published:Updated:

உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!

உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!

உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
இணைப்பு : சென்டிமென்ட் விகடன்
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!

விகடன் Daily

Quiz

சேலஞ்ச்!

ஈஸியா பதில் சொல்லுங்க...

ரூ.1000 பரிசு வெல்லுங்க...

Exclusive on APP only
Start Quiz
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
 
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!
உஷாரா இருங்...க வில்லங்காமான ஆளுங்க வரப் போறாங்க!