Published:Updated:

எந்தவொரு கட்சியும் யோக்கியமான கட்சி இல்லை! - திருமுருகன் காந்தி

இந்திய அரசியல் சாசனத்தை ஏற்று தேர்தலில் நிற்கும் எந்தவொரு கட்சியும்...