Published:Updated:

சிறுநீரக தானம் கொடுத்து உயிருக்கு போராடிய மகனை மீட்ட தாய்!

'தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை' என்ற வரிகளுக்கு இன்னும் பொருள் சேர்த்து...