ஆசிரியர் பக்கம்

கார்ட்டூன்
Vikatan Correspondent

கார்ட்டூன்

வாருங்கள் சுவாமிநாதன்!
Vikatan Correspondent

வாருங்கள் சுவாமிநாதன்!

மகசூல்

மழை பொய்த்தாலும் மகசூல் பொய்க்கவில்லை... - இயற்கை வேளாண்மையின் மகிமை!
Vikatan Correspondent

மழை பொய்த்தாலும் மகசூல் பொய்க்கவில்லை... - இயற்கை வேளாண்மையின் மகிமை!

சுழற்சி முறையில் காய்கறி... - 1 ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ5 லட்சம் லாபம்!
Vikatan Correspondent

சுழற்சி முறையில் காய்கறி... - 1 ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ5 லட்சம் லாபம்!

நாட்டு நடப்பு

மானாவாரி விவசாயம்... - இயற்கையில் செழிக்கும் சிறுதானியங்கள்!
Vikatan Correspondent

மானாவாரி விவசாயம்... - இயற்கையில் செழிக்கும் சிறுதானியங்கள்!

பனியில் விளையும் மொச்சை... - பாரம்பர்யம் தரும் ‘பலே’ விளைச்சல்!
Vikatan Correspondent

பனியில் விளையும் மொச்சை... - பாரம்பர்யம் தரும் ‘பலே’ விளைச்சல்!

மானியங்களை அள்ளிக் கொடுக்கும் பட்டுவளர்ச்சித் துறை!
Vikatan Correspondent

மானியங்களை அள்ளிக் கொடுக்கும் பட்டுவளர்ச்சித் துறை!

பூவரசு மரமல்ல... மருத்துவமனை!
Vikatan Correspondent

பூவரசு மரமல்ல... மருத்துவமனை!

ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவும்! - அரசு பெண் ஊழியரின் விவசாய அனுபவம்...
Vikatan Correspondent

ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவும்! - அரசு பெண் ஊழியரின் விவசாய அனுபவம்...

ஒப்பந்தப் பண்ணையமும் ஒட்டகம் புகுந்த கூடாரமும்!
Vikatan Correspondent

ஒப்பந்தப் பண்ணையமும் ஒட்டகம் புகுந்த கூடாரமும்!

தொடர்கள்

மரத்தடி மாநாடு: மீண்டும் வெடிக்கும் அத்திக்கடவு-அவினாசி போராட்டம்!
Vikatan Correspondent

மரத்தடி மாநாடு: மீண்டும் வெடிக்கும் அத்திக்கடவு-அவினாசி போராட்டம்!

சின்னச் சின்ன நுண்ணுயிர்கள் பெரிய பெரிய லாபம்! - உதவிக்கு வரும் உயிரியல் -2
Vikatan Correspondent

சின்னச் சின்ன நுண்ணுயிர்கள் பெரிய பெரிய லாபம்! - உதவிக்கு வரும் உயிரியல் -2

நல்மருந்து -  தெரிந்த செடிகள்... தெரியாத பயன்கள்! - 11
Vikatan Correspondent

நல்மருந்து - தெரிந்த செடிகள்... தெரியாத பயன்கள்! - 11

மண்புழு மன்னாரு: மதயானையும் மரமனிதனும்!
Vikatan Correspondent

மண்புழு மன்னாரு: மதயானையும் மரமனிதனும்!

மரம் செய விரும்பு! - உயிர்க்காற்று இலவசம்... ஆரோக்கியம் தரும் அரச மரம்!
Vikatan Correspondent

மரம் செய விரும்பு! - உயிர்க்காற்று இலவசம்... ஆரோக்கியம் தரும் அரச மரம்!

விளையும் விலையும்! - சந்தைக்கு வழிகாட்டும் தொடர் - 2
Vikatan Correspondent

விளையும் விலையும்! - சந்தைக்கு வழிகாட்டும் தொடர் - 2

நீங்கள் கேட்டவை:  ‘‘ஏரியில் வண்டல் மண் அள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்?’’
Vikatan Correspondent

நீங்கள் கேட்டவை: ‘‘ஏரியில் வண்டல் மண் அள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்?’’

ஒரு நாள் விவசாயி! பருவம் 2 - பண்ணையை நோக்கி பயனுள்ள பயணம்
Vikatan Correspondent

ஒரு நாள் விவசாயி! பருவம் 2 - பண்ணையை நோக்கி பயனுள்ள பயணம்

சந்தை

பசுமை சந்தை
Vikatan Correspondent

பசுமை சந்தை

அறிவிப்பு

பசுமை ஒலி
Vikatan Correspondent

பசுமை ஒலி

விகடன் மாணவப் பத்திரிகையாளர் பயிற்சித் திட்டம் 2017-18
Vikatan Correspondent

விகடன் மாணவப் பத்திரிகையாளர் பயிற்சித் திட்டம் 2017-18

இரண்டு மடங்கு வருமானமும் ஐந்து வகை நிலங்களும்!
Vikatan Correspondent

இரண்டு மடங்கு வருமானமும் ஐந்து வகை நிலங்களும்!

தண்டோரா
Vikatan Correspondent

தண்டோரா

ஹலோ வாசகர்களே...
Vikatan Correspondent

ஹலோ வாசகர்களே...