கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஒரு ஏக்கரில் பலவிதமான பயிர்களுடன் மகேந்திரன்

ஒரு ஏக்கர்... ஆண்டுக்கு ரூ.4 லட்சம் சேனைக்கிழங்கு முதல் முருங்கைக்கீரை வரை!

பலபயிர் சாகுபடியில் ‘பலே’ வருமானம்!

ஜெ. ஜான் கென்னடி
10/03/2023
நாட்டு நடப்பு