வீட்டுக்குள் விவசாயம் - 12 | Home Gardening | பசுமை விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (25/07/2015)

வீட்டுக்குள் விவசாயம் - 12

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

‘என் வீட்டுத்தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்!’

ஞ்சு இல்லாத காய்கறிகளை வீடுகளிலேயே உற்பத்திச் செய்துகொள்ளும் வகையில்... வீட்டில் விவசாயம் செய்யத் தேவையான தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுத்தரும் பகுதி இது. இதழ்தோறும் வீட்டுத்தோட்டத்தில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும் விஷயங்களும், தொழில்நுட்பங்களும் இங்கே இடம்பிடிக்கின்றன.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க