உழவாளி | Uzhavaali - New Series | பசுமை விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (25/07/2015)

உழவாளி

ஊழல் பெருச்சாளிகளை சுளுக்கெடுக்க வருகிறான்...

நாட்டு மக்களுக்கான உணவு உற்பத்தியை உறுதிப்படுத்தவும், இதற்காக விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும் உருவாக்கப்பட்டதுதான் வேளாண்மைதுறை. இதற்காக அரசு எத்தனை சிறப்பான திட்டங்களைத் தீட்டினாலும், அதன் பலன் விவசாயிகளை முழுமையாகச் சென்றடைவதே இல்லை. அரசுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் பாலமாக இருக்க வேண்டிய அதிகாரிகள், தங்கள் பாக்கெட் நிறைவதிலேயே குறியாக இருக்கிறார்கள்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க