ஆடிப்பட்டம்.... ஏறுமுகத்தில் மஞ்சள்... இறங்குமுகத்தில் பருத்தி! | Aadipattam - Tumeric Gains Export value over Cotton | பசுமை விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (25/07/2015)

ஆடிப்பட்டம்.... ஏறுமுகத்தில் மஞ்சள்... இறங்குமுகத்தில் பருத்தி!

டிப்பட்டத்தில் விதைக்கப்படும் பயிர்களுக்கான முன்னறிவிப்பு, தற்போது அறுவடையாகும் விளைபொருள் விலை நிலவரம் மற்றும் தற்போது நிலவும் தட்பவெப்ப நிலையில் பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள், தடுப்புமுறைகள் போன்றவற்றை வெளியிட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கி வரும் பயிர் பாதுகாப்பு மையம் மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதிச் சந்தைத் தகவல் மையம்.

மழையைப் பொறுத்து எள் விலை மாறும்!

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க