மரத்தடி மாநாடு: காற்றில் கரைந்த கடன் அறிவிப்பு! | Marathadi Manadu | பசுமை விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (25/07/2015)

மரத்தடி மாநாடு: காற்றில் கரைந்த கடன் அறிவிப்பு!

‘‘பத்து கிணறுகள் ஒரு குளத்துக்குச் சமம்.
 
பத்து குளங்கள் ஒரு ஏரிக்குச் சமம்

பத்து ஏரிகள் ஒரு புத்திரனைப் பெறுவதற்குச் சமம்

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க