மரப்பயிர்கள், பழப்பயிர்கள், காய்கறிகள், மதிப்புக்கூட்டல்! | Profitable organic farming cultivation - Pasumai Vikatan | பசுமை விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (10/03/2019)

மரப்பயிர்கள், பழப்பயிர்கள், காய்கறிகள், மதிப்புக்கூட்டல்!

8 ஏக்கர்... ஆண்டுக்கு ரூ. 3,00,000 வருமானம்!

மகசூல்

[X] Close

.

[X] Close