உலகம் சுற்றும் உழவு! | Agricultural news around the world - Pasumai Vikatan | பசுமை விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (10/05/2019)

உலகம் சுற்றும் உழவு!

உலக உழவு

பருவநிலை மாற்றத்தைச் சமாளிக்க முயற்சி!

சி
ன்ஜென்டா மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பு நிறுவனம் (The Nature Conservancy-TNC) ஆகியவை இணைந்து விவசாயம் சார்ந்த உலக நாடுகளில் மண் ஆரோக்கியம், வளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்விடப் பாதுகாப்பு போன்ற அம்சங்களைக் காப்பாற்றப் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட உள்ளன. இந்த ஆராய்ச்சியின் முக்கிய நோக்கம், வளம்குன்றா வேளாண் அணுகுமுறைமூலம் விவசாயிகளுக்கு உதவுவதுதான்.