ஆசிரியர் பக்கம்

கார்ட்டூன்
Vikatan Correspondent

கார்ட்டூன்

விபரீதம் வேண்டாமே!
Vikatan Correspondent

விபரீதம் வேண்டாமே!

மகசூல்

10 ஏக்கர்... ஆண்டுக்கு ரூ 30 லட்சம் வருமானம்! - கொட்டிக் கொடுக்கும் கொய்யா
Vikatan Correspondent

10 ஏக்கர்... ஆண்டுக்கு ரூ 30 லட்சம் வருமானம்! - கொட்டிக் கொடுக்கும் கொய்யா

நாட்டுப் பருத்தியில் நல்ல லாபம்...  வறட்சியிலும் செழிக்கும் விளைச்சல்!
Vikatan Correspondent

நாட்டுப் பருத்தியில் நல்ல லாபம்... வறட்சியிலும் செழிக்கும் விளைச்சல்!

நாட்டு நடப்பு

வீட்டுத்தோட்ட காய்கறியில் உன்னத உணவகம்! - நிஜத்தில் ‘36 வயதினிலே’
Vikatan Correspondent

வீட்டுத்தோட்ட காய்கறியில் உன்னத உணவகம்! - நிஜத்தில் ‘36 வயதினிலே’

மண்ணை வளமாக்கிய எறும்புகள்!
Vikatan Correspondent

மண்ணை வளமாக்கிய எறும்புகள்!

பிரச்னை - ஹைட்ரோ கார்பன்... வேஷத்தை மாற்றிய மீத்தேன் எமன்!
Vikatan Correspondent

பிரச்னை - ஹைட்ரோ கார்பன்... வேஷத்தை மாற்றிய மீத்தேன் எமன்!

மேடையேறினா சுற்றுச்சூழல்...  கீழே இறங்கினா, சுற்றம்சூழல்!
Vikatan Correspondent

மேடையேறினா சுற்றுச்சூழல்... கீழே இறங்கினா, சுற்றம்சூழல்!

பாலாறு முதல் வாயலூர் வரை... உயிர்பெற்ற ஒரு கால்வாய்!
Vikatan Correspondent

பாலாறு முதல் வாயலூர் வரை... உயிர்பெற்ற ஒரு கால்வாய்!

அமெரிக்க வாழ் இந்தியரின் ஆத்மார்த்த விவசாயம்...
Vikatan Correspondent

அமெரிக்க வாழ் இந்தியரின் ஆத்மார்த்த விவசாயம்...

கலப்புப் பயிர் சாகுபடி... கையைக் கடிக்காத வருமானம்!
Vikatan Correspondent

கலப்புப் பயிர் சாகுபடி... கையைக் கடிக்காத வருமானம்!

மா விவசாயிகளே... பூக்கள் பூக்கும் தருணம்... பச்சைத் தத்துப்பூச்சி கவனம்!
Vikatan Correspondent

மா விவசாயிகளே... பூக்கள் பூக்கும் தருணம்... பச்சைத் தத்துப்பூச்சி கவனம்!

கண்டுபிடிப்பு - மாடுகளைத் தூக்கும் கருவி... புண்களுக்குக் களிம்பு...
Vikatan Correspondent

கண்டுபிடிப்பு - மாடுகளைத் தூக்கும் கருவி... புண்களுக்குக் களிம்பு...

தொடர்கள்

இயற்கை உரம் தயாரிக்க உதவும் இ.எம்!
Vikatan Correspondent

இயற்கை உரம் தயாரிக்க உதவும் இ.எம்!

நல்மருந்து -  தெரிந்த செடிகள்... தெரியாத பயன்கள்! - 12
Vikatan Correspondent

நல்மருந்து - தெரிந்த செடிகள்... தெரியாத பயன்கள்! - 12

நீங்கள் கேட்டவை: ‘‘4 ஆண்டுகள் கடந்தும்... காய்ப்புக்கு வராது ஒட்டுரகச் செடிகள்?’’
Vikatan Correspondent

நீங்கள் கேட்டவை: ‘‘4 ஆண்டுகள் கடந்தும்... காய்ப்புக்கு வராது ஒட்டுரகச் செடிகள்?’’

பூமியைக் காக்கும்... மழை மேகத்தை இழுக்கும்... - அற்புதம் செய்யும் ஆலமரம்!
Vikatan Correspondent

பூமியைக் காக்கும்... மழை மேகத்தை இழுக்கும்... - அற்புதம் செய்யும் ஆலமரம்!

மண்புழு மன்னாரு: ஜனாதிபதி விவசாயியும்  விவசாய முதலமைச்சரும்!
Vikatan Correspondent

மண்புழு மன்னாரு: ஜனாதிபதி விவசாயியும் விவசாய முதலமைச்சரும்!

மரத்தடி மாநாடு: புத்துயிர் பெற்ற நீர்நிலை குடிமராமத்து!
Vikatan Correspondent

மரத்தடி மாநாடு: புத்துயிர் பெற்ற நீர்நிலை குடிமராமத்து!

சந்தை

பசுமை சந்தை
Vikatan Correspondent

பசுமை சந்தை

அறிவிப்பு

ஹலோ வாசகர்களே...
Vikatan Correspondent

ஹலோ வாசகர்களே...

தண்டோரா
Vikatan Correspondent

தண்டோரா

பசுமை ஒலி
Vikatan Correspondent

பசுமை ஒலி

தயாராகிக்கொண்டிருக்கிறது! - வேளாண் வழிகாட்டி 2017-18
Vikatan Correspondent

தயாராகிக்கொண்டிருக்கிறது! - வேளாண் வழிகாட்டி 2017-18