ஆசிரியர் பக்கம்

முன்னேற்றப் பாதையிலே  மனதை வைத்து..!
Vikatan Correspondent

முன்னேற்றப் பாதையிலே மனதை வைத்து..!

கார்ட்டூன்
Vikatan Correspondent

கார்ட்டூன்

மகசூல்

நாட்டுக்கம்புக்கு நல்ல விலை... குவிண்டால் 4,500 ரூபாய்!
Vikatan Correspondent

நாட்டுக்கம்புக்கு நல்ல விலை... குவிண்டால் 4,500 ரூபாய்!

நாட்டு நடப்பு

5 ஏக்கர்... ஆண்டுக்கு ரூ.6 லட்சம் லாபம்... நிறைவான வருமானம் தரும் மீன் வளர்ப்பு!
Vikatan Correspondent

5 ஏக்கர்... ஆண்டுக்கு ரூ.6 லட்சம் லாபம்... நிறைவான வருமானம் தரும் மீன் வளர்ப்பு!

விவசாயிகளைக் காவு வாங்கும் வறட்சி... டெல்டா விவசாயிகளின் சோகம்!
Vikatan Correspondent

விவசாயிகளைக் காவு வாங்கும் வறட்சி... டெல்டா விவசாயிகளின் சோகம்!

காணும் இடமெல்லாம் கானகம்... வாழும் இடமெல்லாம் வனம்!
Vikatan Correspondent

காணும் இடமெல்லாம் கானகம்... வாழும் இடமெல்லாம் வனம்!

“கெண்டை மீனுக்கு எப்போதும் கிராக்கிதான்!”
Vikatan Correspondent

“கெண்டை மீனுக்கு எப்போதும் கிராக்கிதான்!”

அறிக்கைப் போர் நடத்தும் அரசியல்வாதிகள்... அலட்சியப்படுத்தும் ஆலைகள்...
Vikatan Correspondent

அறிக்கைப் போர் நடத்தும் அரசியல்வாதிகள்... அலட்சியப்படுத்தும் ஆலைகள்...

கால்நடை வளர்ப்புக்கு... எங்ககிட்ட வாங்க!
Vikatan Correspondent

கால்நடை வளர்ப்புக்கு... எங்ககிட்ட வாங்க!

கால்நடைகளுக்கும் செயற்கைக் கால்... அரசு மருத்துவரின் அர்ப்பணிப்பு!
Vikatan Correspondent

கால்நடைகளுக்கும் செயற்கைக் கால்... அரசு மருத்துவரின் அர்ப்பணிப்பு!

“நிலத்தை வித்துட்டு பணத்தையா திங்க முடியும்..!” - பாடம் சொல்லும் படம்!
Vikatan Correspondent

“நிலத்தை வித்துட்டு பணத்தையா திங்க முடியும்..!” - பாடம் சொல்லும் படம்!

26 மாடுகள்... ஆண்டுக்கு ரூ12 லட்சம் லாபம்!
Vikatan Correspondent

26 மாடுகள்... ஆண்டுக்கு ரூ12 லட்சம் லாபம்!

தொடர்கள்

மண்புழு மன்னாரு: மாடு வளர்ப்பும் ‘ஸ்டார்ட் அப்’தான்!
Vikatan Correspondent

மண்புழு மன்னாரு: மாடு வளர்ப்பும் ‘ஸ்டார்ட் அப்’தான்!

மரத்தடி மாநாடு - தயாராகிறது...  இயற்கை விவசாயிகள்  பட்டியல்!
Vikatan Correspondent

மரத்தடி மாநாடு - தயாராகிறது... இயற்கை விவசாயிகள் பட்டியல்!

நல்மருந்து - தெரிந்த செடிகள்... தெரியாத பயன்கள்! -  4
Vikatan Correspondent

நல்மருந்து - தெரிந்த செடிகள்... தெரியாத பயன்கள்! - 4

பஞ்சகவ்யா! - 18 - தினமும் 20 லிட்டர் பால்... மாதம் ரூ.60 ஆயிரம் வருமானம்!
Vikatan Correspondent

பஞ்சகவ்யா! - 18 - தினமும் 20 லிட்டர் பால்... மாதம் ரூ.60 ஆயிரம் வருமானம்!

“இயற்கை விளைபொருட்களுக்கு தரம் முக்கியம்!” - ஒரு நாள் விவசாயி! பருவம்-2
Vikatan Correspondent

“இயற்கை விளைபொருட்களுக்கு தரம் முக்கியம்!” - ஒரு நாள் விவசாயி! பருவம்-2

சிட்லிங்கி...  இயற்கைக்குத் திரும்பிய 300 விவசாயிகளின் வெற்றிக் கதை! - 4
Vikatan Correspondent

சிட்லிங்கி... இயற்கைக்குத் திரும்பிய 300 விவசாயிகளின் வெற்றிக் கதை! - 4

சொட்டுநீர்ப் பாசனம்... சொட்டுச் சொட்டாக நீர்... கட்டுக் கட்டாக லாபம்! - 4
Vikatan Correspondent

சொட்டுநீர்ப் பாசனம்... சொட்டுச் சொட்டாக நீர்... கட்டுக் கட்டாக லாபம்! - 4

நீங்கள் கேட்டவை: நாட்டு மாட்டுக் கன்றுகள் எங்கு கிடைக்கும்?
Vikatan Correspondent

நீங்கள் கேட்டவை: நாட்டு மாட்டுக் கன்றுகள் எங்கு கிடைக்கும்?

சந்தை

பசுமை சந்தை
Vikatan Correspondent

பசுமை சந்தை

அறிவிப்பு

தண்டோரா
Vikatan Correspondent

தண்டோரா

 பசுமை ஒலி
Vikatan Correspondent

பசுமை ஒலி

ஹலோ வாசகர்களே...
Vikatan Correspondent

ஹலோ வாசகர்களே...