நடப்பு
தொடர்கள்
Published:Updated:

இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!

இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!

இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!

இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!

ந்தியாவின் டாப் 500 நிறுவனங்களிலிருந்து 131 சி.இ.ஓ-க்களின் கருத்துகளைக்கொண்டு, தொழில் ஆலோசனை நிறுவனமான கே.பி.எம்.ஜி சமீபத்தில் சர்வே வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும், அடுத்த 3 - 5 ஆண்டுகளில் என்னென்ன சவால்கள் காத்திருக்கின்றன என்பது பற்றி சி.இ.ஓ-க்களின் கருத்துகள்...

இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!
இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!
இந்தியப் பொருளாதாரம்... சி.இ.ஓ-க்களின் பார்வை!