நடப்பு
தொடர்கள்
Published:Updated:

இன்ஸ்பிரேஷன் - மலாலா ஓர் ஆச்சர்யம்!

இன்ஸ்பிரேஷன் - மலாலா ஓர் ஆச்சர்யம்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
இன்ஸ்பிரேஷன் - மலாலா ஓர் ஆச்சர்யம்!

இன்ஸ்பிரேஷன் - மலாலா ஓர் ஆச்சர்யம்!

இன்ஸ்பிரேஷன் - மலாலா ஓர் ஆச்சர்யம்!

“மலாலா, லட்சக்கணக்கான பெண்களின் பாதுகாப்புக்காகவும், அவர்களின் கல்விக்காகவும் எத்தனையோ சவால்களுக்கு இடையில் போராடினார். எந்த எதிர்ப்பும் அவரைத் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. குரலற்றவர்களின் குரலாக அவர் ஓங்கி ஒலித்தார். தான் நம்பும் விஷயத்துக்காக இறுதிவரைப் போராட வேண்டும் என்பதை நான் மலாலாவிடம்தான் கற்றுக்கொண்டேன். மலாலா எனக்கு எப்போதும் ஓர் ஆச்சர்யம்!”

இன்ஸ்பிரேஷன் - மலாலா ஓர் ஆச்சர்யம்!

                                           சத்ய நாதெள்ள, சி.இ.ஓ, மைக்ரோசாஃப்ட்

-கார்க்கிபவா