நடப்பு
தொடர்கள்
Published:Updated:

இன்ஸ்பிரேஷன் - என்னை இயக்கும் இருவர்!

இன்ஸ்பிரேஷன் - என்னை இயக்கும் இருவர்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
இன்ஸ்பிரேஷன் - என்னை இயக்கும் இருவர்!

கார்க்கிபவா

இன்ஸ்பிரேஷன் - என்னை இயக்கும் இருவர்!

“மார்ட்டின் லூதர் கிங் மற்றும் ராபர்ட் கென்னடி... இவர்கள் இருவரின் புகைப்படங்களைப் பார்த்ததுமே, எனக்கு நிறையப் பாடங்கள் தோன்றும். ஒருவர், தன் வாழ்க்கையில் எந்தப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் சில அடிப்படைக் கடமைகள் உண்டு. அவை நம் பயணத்தில் தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கள். இவர்கள் இருவருமே, அந்தக் கடமைகளிலிருந்து தவறாதவர்கள். நானும் அப்படியே இருக்க விரும்புகிறேன்.”

இன்ஸ்பிரேஷன் - என்னை இயக்கும் இருவர்!

டிம் குக், சி.இ.ஓ, ஆப்பிள்