நடப்பு
பங்குச் சந்தை
தொடர்கள்
Published:Updated:

இன்ஸ்பிரேஷன் - காந்தியிடம் கற்ற துணிச்சல்!

இன்ஸ்பிரேஷன் - காந்தியிடம் கற்ற துணிச்சல்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
இன்ஸ்பிரேஷன் - காந்தியிடம் கற்ற துணிச்சல்!

கார்க்கிபவா

இன்ஸ்பிரேஷன் - காந்தியிடம் கற்ற துணிச்சல்!

“மகாத்மா காந்தி எனக்கு மிகப் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். எனக்கு மட்டுமல்ல, என் அப்பாவுக்கும் அவர்தான் இன்ஸ்பிரேஷன். என் வாழ்வில் நான் எதற்கும், யாருக்கும் பயப்படாமல் இருக்கக் காரணமே, மகாத்மாவின் வாழ்க்கையைப் படித்ததுதான். மனிதர்கள்மீது நான் இவ்வளவு நம்பிக்கைகொண்டிருப்பதற்கும் அவரே காரணம்!”

இன்ஸ்பிரேஷன் - காந்தியிடம் கற்ற துணிச்சல்!

ஆங் சான் சூ கி, அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வென்றவர்