ஸ்தல வழிபாடு

Vikatan
Vikatan Correspondent

வம்சத்தை வாழச் செய்யும் கல்லிடைக்குறிச்சி தர்மசாஸ்தா!

Vikatan
Vikatan Correspondent

ஆலயம் தேடுவோம்

Vikatan
Vikatan Correspondent

குற்றங்களைத் தடுப்பார் கணவாய் தர்மசாஸ்தா!

சனிப்பெயர்ச்சிப் பலன்கள்

Vikatan
Vikatan Correspondent

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்!

சிறப்பு கட்டுரை

Vikatan
Vikatan Correspondent

கலகல கடைசிப் பக்கம்

Vikatan
Vikatan Correspondent

சக்தி சங்கமம்... 2, சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி

Vikatan
Vikatan Correspondent

சந்தோஷமும் சமாதானமும் தரும் மகா சாந்தி மகா யாக பூஜை!

Vikatan
Vikatan Correspondent

'சொன்னால் இனிக்குது...’

Vikatan
Vikatan Correspondent

சித்தத்தைத் தெளிவாக்கும் ஜோதிட சிந்தனைகள்

சக்தி ஜோதிடம்

Vikatan
Vikatan Correspondent

சக்தி ஜோதிடம்

Vikatan
Vikatan Correspondent

பிறந்த நாள் பலன்கள்

Vikatan
Vikatan Correspondent

வளம் தரும் வாஸ்து!

Vikatan
Vikatan Correspondent

எழுத்துக்களின் குணங்களும் ஆற்றல்களும்

Vikatan
Vikatan Correspondent

சனைச்சர ஸ்தோத்திரம்...

Vikatan
Vikatan Correspondent

தங்கம் பெருகிட அருள் செய்யும்... தங்க கணபதி திருநாள்!

Vikatan
Vikatan Correspondent

சுக்கிர விரல்!

தொடர்கள்

Vikatan
Vikatan Correspondent

ராசிபலன்

Vikatan
Vikatan Correspondent

பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்

Vikatan
Vikatan Correspondent

ஸ்ரீசாயி பிரசாதம் - 4

Vikatan
Vikatan Correspondent

துங்கா நதி தீரத்தில்... - 18

Vikatan
Vikatan Correspondent

இதோ... எந்தன் தெய்வம்! - 44

Vikatan
Vikatan Correspondent

ஒருநாள்... ஓரிடம்... ஓர் அனுபவம்..!

Vikatan
Vikatan Correspondent

கேள்வி - பதில்

Vikatan
Vikatan Correspondent

மனிதனும் தெய்வமாகலாம்! - 4

Vikatan
Vikatan Correspondent

கடவுள் அறிவோம்! - 4

Vikatan
Vikatan Correspondent

அருட்களஞ்சியம்

இளைஞர் சக்தி

Vikatan
Vikatan Correspondent

பாதை இனிது... பயணமும் இனிது! - 4

வாசகர் பக்கம்

Vikatan
Vikatan Correspondent

'சங்கு' திருத்தலங்கள்!

Vikatan
Vikatan Correspondent

புதிர் புதிது! - 18

Vikatan
Vikatan Correspondent

ஹலோ சக்தி

Vikatan
Vikatan Correspondent

'நூறு பூஜை பலன் நிச்சயம்!’

Vikatan
Vikatan Correspondent

சக்தி சபா - உங்களுடன்... நீங்கள்!

Vikatan
Vikatan Correspondent

புத்தக விமரிசனம்

Vikatan
Vikatan Correspondent

ஹலோ வாசகர்களே...

Vikatan
Vikatan Correspondent

ஹலோ விகடன் - அருளோசை

Vikatan
Vikatan Correspondent

153-வது திருவிளக்கு பூஜை... கம்பத்தில்...

Vikatan
Vikatan Correspondent

வாழ்வை வரமாக்குவோம்!