கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஐஸ்வர்ய பாபா

அனைத்து செல்வங்களையும் அள்ளித் தரும் ஐஸ்வர்ய பாபா

பாபாவின் சந்திரவதனம் பொன்னிற ஒளியுடன் ஜொலிக்கும் காட்சி வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்டது. அங்கிருந்த மக்கள் அதைக் கண்கொட்டாமல் பார்ப்பார்கள். ஆனந்தத் தால் நிரம்புவார்கள்.

பிரேமா நாராயணன்
10/01/2023
தொடர்கள்