கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

பாம்பன் சுவாமி

குரு தரிசனம்! - பாம்பன் சுவாமிகளும் அற்புதங்களும்!

கந்தக் கடவுளை உளமார வணங்கிவிட்டு, கீழே கிடந்த பனை ஓலை ஒன்றை எடுத்தார். இடுப்பில் இருந்து எழுத்தாணியைக் கையில் எடுத்தார்.

VALAYAPETTAI Ra.KRISHNAN
15/11/2022
திருக்கதைகள்