கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

‘இது யாக பூமி... யோக பூமி!’ - துங்காநதிக்கரையில் கம்பீரமாக எழும் நரசிம்மர் ஆலயம்!

‘இது யாக பூமி... யோக பூமி!’ - துங்காநதிக்கரையில் கம்பீரமாக எழும் நரசிம்மர் ஆலயம்!

எஸ்.கண்ணன் கோபாலன் - படங்கள்: தே.அசோக்குமார்

கண்ணன் கோபாலன்
16/01/2018
திருத்தலங்கள்
தொடர்கள்