சத்தியம் நிகழ்த்திய அற்புதம்!

'உன் நாளை
அன்போடு தொடங்கு;
அன்போடு தொடர்ந்திரு;
அன்போடு நிறைவுசெய்!’

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!