ஸ்ரீஹயக்ரீவ ஸம்பதா ஸ்தோத்திரம் | sri hayagreeva sambatha sthothiram | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (02/04/2013)

ஸ்ரீஹயக்ரீவ ஸம்பதா ஸ்தோத்திரம்

பரிமுகனாம் ஸ்ரீஹயக்ரீவரை துதிக்கும் அற்புதமான ஸ்தோத்திரங்களில் ஒன்று ஸ்ரீஹயக்ரீவ ஸம்பதா ஸ்தோத்திரம். இதை அனுதினமும் படித்து ஸ்ரீஹயக்ரீவரை வழிபட கல்வி-ஞானம் ஸித்திக்கும்.

ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி வாதினம்
நரம் முஞ்சந்தி பாபானி தரித்ரமிவ யோஷித: (1)
ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோவதேத்
தஸ்ய நிஸ்ஸரதேவாணீ ஜன்ஹுகன்யாப்ரவாஹவத் (2)
ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோ த்வனி:
விசோபதே ஸ வைகுண்டகவாடோத்காடனக்ஷம: (3)
ச்லோகத்ரயமிதம் புண்யம் ஹயக்ரீவ பதாங்கிதம்
வாதிராஜயதி ப்ரோக்தம் படதாம் ஸம்பதாம் பதம்

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க