முருகனின் தொண்டர்கள்! | murugan veeraragavar | சக்தி விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (05/03/2013)

முருகனின் தொண்டர்கள்!

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

விந்தை சேர் கழுக்குன்றத்து
   வியனுலா புராணம் சீரில்
மந்து மார் ஊருலாவும் 
   மொழிந்து எழில் குலவும் சேயூர்
வந்துறை முருகன் பிள்ளைத் 
   தமிழதும் வழங்கும் செஞ்சொல்
அந்தகக் கவிப்பேர் வீர 
   ராகவ அடிகள் வாழி!

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க